Naše společnost Buka Jewelry, s.r.o. je registrována na Puncovním úřadu v České republice pro tyto druhy činnosti: Elektronický obchod (E), Obch. činnost - šperky (J).

Odpovědnostní značka Buka Jewelry.

Byla nám přidělena tato odpovědnostní značka, pod kterou jsme registrování na Puncovním úřadu.

Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1, www.puncovniurad.cz

Puncování našich šperků

Naší značkou a puncem označujeme šperky, které podléhají puncovní kontrole §27 zákona č. 539/1992 Sb  (stříbro od 3,50 gramů; zlato od 0,53 gramů). U šperků s podlimitní hmotnosti čisté váhy drahého kovu nepoužíváme naši značku ani punc, ale pouze ryzostní číslo.

Ryzostní čísla

925 – AG (argentum) 925/1000 stříbro 

585 – AU (aurum) 585/1000 14-ti karátové zlato 585 dílů zlata / 415 dílů ostatních kovů

750 – AU (aurum) 750/1000 18-ti karátové zlato – 750 dílů zlata / 250 dílů ostatních kovů.

999 – AU (aurum) 999/1000 24 karátové ryzí zlato bez příměsí jiných kovů. 

Citace ze zákona:

§ 27

(1) Povinné puncovní kontrole nepodléhá

a) zboží

1. smaltem úplně potažené,

2. u kterého má hmotnost drahého kovu vzhledem k hmotnosti ostatních použitých materiálů podřadný význam (např. pouhé uzávěry nebo obruby a úchyty kamenů, ouška),

3. o velmi nízké hmotnosti nepřevyšující limit uvedený v prováděcím předpise,

b) cizí zboží propuštěné v celním řízení do režimu tranzitu5) nebo do režimu s ekonomickým účinkem,5a)

c) tuzemské zboží určené k propuštění do režimu vývozu,5b)

d) staré zboží uvedené v prováděcím předpise.

(2) Zboží uvedené v odstavci 1 písm. c) může být předloženo k puncovní kontrole; má-li být takové zboží úředně označeno, musí vyhovovat podmínkám stanoveným tímto zákonem.

(3) Puncovní kontrole nepodléhají české a zahraniční mince, a to ani tehdy, jsou-li součástí zboží, které této kontrole podléhá a jsou s ním volně spojeny.

(4) V pochybnostech, zda zboží podléhá puncovní kontrole, rozhodne Puncovní úřad.

§ 28

(1) Zboží uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) bodě 3 musí výrobce nebo obchodník trvanlivě označit číslem vyjadřujícím odpovídající ryzost (dále jen „ryzostní číslo“). Je-li to zejména z důvodu charakteru, tvaru nebo rozměru zboží účelné, postupuje Puncovní úřad podle § 20 odst. 4.

(2) Úředně neoznačené zboží uvedené v § 27 odst. 1 písm. a), pokud jinak vyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem, a dále úředně neoznačené zboží uvedené v § 27 odst. 1 písm. d) může být předmětem obchodování v tuzemsku.